Błyskawica - Kraków
Instalacje odgromowe
montaż piorunochronów, osprzęt i pomiary instalacji

Piorunochrony i uziemienia Kraków - 20 lat doświadczenia
Realizujemy nowoczesną ochronę odgromową, przy użyciu osprzętu odgromowego renomowanych producentów.
502-522-018


blyskawica.pl

Instalacje odgromowe

Sprzedaż i montaż instalacji odgromowych. Uziemienia i pomiary.
osprzęt odgromowy - sprzedaż - montaż

REFERENCJE

Instalacje odgromowe mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budynków i mieszkańców. Wybierając wykonawcę z dobrymi referencjami i doświadczeniem, można znacząco zminimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji i uszkodzeń spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne.

Instalacje odgromowe są regulowane przez normy i przepisy bezpieczeństwa. Jako doświadczony wykonawcy mamy dogłębną znajomość tych przepisów i jesteśmy w stanie zapewnić zgodność instalacji z wymaganiami prawnymi. Dobre referencje potwierdzają nasze umiejętności przestrzegania norm oraz doskonałą współpracę z inwestorami.


Web Development

Projekty instalacji

Projekty instalacji odgromowej realizowane przez naszą firmę uwzględniją rodzaj budynku, jego wysokość, konstrukcję, lokalizację oraz strefy ryzyka uderzenia pioruna.

Web Development

Rodzaje instalacji

Piorunochron czynny składa się z piorunochronu i uziemienia, które kieruje energię pioruna do ziemi. Piorunochron bierny to system przewodników i przewodzących materiałów, które rozpraszają ładunki elektryczne.

Web Development

Osprzęt

Przewody odprowadzające, to elementy, które łączą piorunochrony z ziemią. Zgodnie z normami wykonujemy je zawsze z odpowiednich materiałów o wysokiej przewodności elektrycznej, takich jak miedź lub aluminium.

Web Development

Uziemienie

Uziemienie jest kluczowe dla skutecznego odprowadzenia energii pioruna do ziemi. Systemy uziemienia montowane przez naszą firmę są właściwie zaprojektowane i wykonane, aby minimalizować opór elektryczny i zapewnić skuteczne rozproszenie energii.

Web Development

Regularna konserwacja

Instalacja odgromowa wymaga regularnej konserwacji i przeglądów, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie i gotowe do działania w razie potrzeby.

Web Development

Zgodność z normami

Montaż instalacji odgromowej odbywa się zgodnie z lokalnymi przepisami, normami i wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpiorunowej oraz dokłądnie według projektu instalacji.BŁYSKAWICA - instalacje odgromowe

Marek Sokołowski

30-334 KRAKÓW ul.Komandosów 1

tel. 12 647-46-64
fax: 12 858 33 82
kom. 502 522 018

E-mail: piorunochrony@gmail.com